Politievragen aan de de Haagse gemeenteraad

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 30 juni 2011

Geachte voorzitter,

Opnieuw is een demonstratie in Den Haag door hard ingrijpen van de ME tot een betreurenswaardig einde gekomen. Het betreft de manifestaties rond de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra op het gebied van kunst en cultuur. Hierover hebben wij onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen voor het college.

Kent het college het artikel “Cultuurprotest met harde klappen” (Den Haag Centraal, 1 Juli) ?

De demonstratie van 27 juni j.l. op het Malieveld trok duizenden mensen aan en is volgens alle betrokkenen in goede orde verlopen. Het keerpunt kwam toen om half vier demonstranten zich richting het Tweede Kamer gebouw verplaatsten waar op dat moment Zijlstra met de Kamer in debat ging over zijn plannen. ME’ers maakten een einde aan de demonstratie omdat tegen de afspraken in het protest zich naar het centrum had verplaatst. Wat zijn volgens het college exact de risico’s als een groep demonstranten besluit om in het centrum in de buurt van het regeringscentrum te demonstreren?

Ook spontane niet aangemelde demonstraties mogen niet zonder een besluit van de burgemeester worden beëindigd en dan alleen nog onder strikte voorwaarden. Heeft de burgemeester het besluit zelf genomen en met welke juridisch houdbare argumenten heeft de burgemeester zijn besluit onderbouwd?

Ooggetuigenverslagen wijzen op een allesbehalve ‘kalme’ operatie. Er is hard geslagen door ME-ers, er zijn mensen uitgescholden en geïntimideerd. Kan de burgemeester als verantwoordelijk korpsbeheerder uitleggen waarom de ME in dit soort situaties niet in staat is om zonder geweld en beledigingen demonstraties in goede banen te leiden? Zo nee, waarom niet?

Er is veel materiaal in de vorm van persartikelen, foto’s en filmpjes waaruit blijkt dat de ME niet proportioneel heeft gehandeld. Tegelijkertijd heeft de politiewoordvoerder o.a. in de Volkskrant van 30 juni 2011 verklaard “dat door de demonstranten geen geweld is gebruikt, er geen stenen zijn gegooid en de politie niet verbaal is beledigd. Ze waren op een plek waar ze niet mochten staan.” Is het college van mening dat het bewust verwonden van demonstranten proportioneel is als demonstranten ergens staan waar dat kennelijk niet mag?

Bij opeenvolgende incidenten voert steeds opnieuw verontwaardiging over het optreden van de ME in Den Haag de boventoon. Is hiermee geweldsescalatie onderdeel van ME-strategie geworden? Hoe beoordeelt de burgemeester dit? En vindt de burgemeester met ons dat geweldsescalatie juist zoveel mogelijk moet worden tegengegaan?

Met vriendelijke groeten,

Joris Wijsmuller en Arjen Kapteyns
Haagse Stadspartij en GroenLinks

Ingrid Györmörei en Marieke Bolle
SP en PvdA