SUPPORT

We, as a collective of witnesses of the unnecessary violence after the cultural protest on Monday June 27th,  are fundraising and crowd-sourcing in order to press charges against the government and to plea not guilty for the 14 innocent people that were arrested on that day.

You can donate via our paypal account.

The raised budget will be used to initiate a new legal structure that will take care of the legal matters concerning the violence and the arrests.

 

One comment

  1. romana doorgeest says:

    wil jullie bij deze aanbieden een getuigenverklarjng af te leggen, stond weliswaar niet in de vuurlinie maar heb het verloop van de tocht over de lange poten goed kunnen overzien. mijns inziens is het hele verhaal door het college van B&W nu toch echt onhoudbaar geworden, en worden de feiten aan alle kanten verdraaid. heb mijn hart hierover gelucht op breed protest bezuinigingen, en vond direkt al medestanders. ik weet niet of julie nog getuigen nodig hebben, maar als dat zo is, dan hoor ik dat graag. keep up the good works, wij staan achter jullie. vr. gr. romana doorgeest