Olof van Winden

CONFLICT IS THE BEGINNING OF CONSCIOUSNESS

Met diepe verbazing kijk ik terug op de schokkende gebeurtenis van afgelopen maandag. Een fundamenteel recht is op een absurd ruwe manier verstoord en ik maakte kennis met het nieuwe gezicht van Nederland. Toen ik mijn gezicht van de straat tilde en een plas bloed zag liggen op de stoep van onze democratie, werd ik mij ervan bewust dat we een opdracht hebben!

We kunnen er niet aan ontsnappen. Als mens zijn we allemaal verantwoordelijk. Alle acties hebben consequenties en op elk niveau is er conflict. Elke actie heeft een reactie; zelfs het gewapper van de vleugels van het kleinste vlindertje kan een tornado veroorzaken.
Maar conflict is ook mooi… Conflict is het begin van bewustwording. Bewustwording is de harde werkelijkheid waar wij ons nu in bevinden.

Na de gewelddadige arrestaties van afgelopen maandag, kwamen als snel reacties uit het buitenland. Vanuit Cairo werd verbaasd gereageerd dat in het tolerante Nederland en bovendien in de stad van recht en vrede, de politie zich zo snel tegen het volk richtte in plaats van deze te beschermen om zich vreedzaam te kunnen uiten. Daar duurde het op z’n minst een week voor de politie ingreep…

Wij zijn ons ervan bewust dat subsidie niet vanzelfsprekend is en dat er bezuinigd moet worden…. Wij zijn ons ervan bewust dat de wereld verandert en dat we iets te beschermen hebben.

Zoals collega Cees Debets afgelopen vrijdag treffend verwoordde: “We staan met de rug tegen de muur en met het gezicht naar het publiek”

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6024/De-Parade/article/detail/2461562/2011/07/04/De-Paradecolumn-Olof-van-Winden-en-de-schoonheid-van-het-conflict.dhtml